اصطلاحات تخصصی حوزه صادرات

عدم شناخت این مفاهیم تخصصی شما را به عنوان یک فرد نامطلع و تازه کار نشان خواهد داد که باعث می‌شود دیگران به راحتی به شما اعتماد نکنند و در تجارت با شما محتاط‌تر رفتار کنند.

این طبیعی است که هر حوزه‌ای یکسری مفاهیم و اصطلاحات تخصصی مربوط به خود را داشته باشد که فقط مورد نیاز افراد فعال در همان حوزه است که در تعاملات میان خود استفاده می‌کنند. پس وقتی وارد یک حوزه کاری جدید می‌شوید لازم است تا با اصطلاحات مربوطه آشنا باشید تا در ارتباطات خود با دیگر حلقه‌های زنجیره تأمین یا افراد و شرکت‌هایی که در این مسیر و برای پیشبرد اهداف خود نیاز به تعامل با ایشان دارید مطمئن شوید که هر دو از یک مفهوم یکسان صحبت می‌کنید. به علاوه عدم شناخت این مفاهیم تخصصی شما را به عنوان یک فرد نامطلع و تازه کار نشان خواهد داد که باعث می‌شود دیگران به راحتی به شما اعتماد نکنند و در تجارت با شما محتاط‌تر رفتار کنند.

این اصطلاحات شامل اینکوترمز، اصطلاحات مربوط به امور بانکی و قراردادها، امور گمرکی، حمل و نقل، اسناد تجاری و امور بازاریابی می‌شود. در خصوص مورد اول، یعنی اینکوترمز، یک مقاله مفصل با عنوان «آپدیت آخرین ورژن اینکوترمز» نوشتیم که می‌توانید از همان صفحه مطالعه کنید. به سایر اصطلاحات نیز در همین صفحه پرداخته‌ایم.

علاوه بر اصطلاحات تخصصی که با مفهوم آن در این صفحه آشنا خواهید شد، برخی حروف اختصاری در حوزه تجارت وجود دارند که به جهت پرکاربرد بودن، لازم است تا افراد فعال در این حوزه با آن آشنا باشند. راهنمای حروف اختصاری در حوزه تجارت را می‌توانید از لینک دکمه زیر دریافت کنید.

<<محتوای این صفحه به مرور زمان تکمیل خواهد شد.>>

اصطلاحات تخصصی امور بانکی و قراردادی

Assignment

1. در حقوق، انتقال حقوق، عنوان، منافع و منافع عقد
یا ابزار مالی به شخص ثالث.

2. در اعتبارات اسنادی ذینفع از اعتبار اسنادی این حق را دارد که مطالبات خود را به هر یک از عوایدی که دارد اختصاص دهد. او ممکن است به شخص ثالث یا بخشهایی از آن حق داشته باشد. معمولا ذینفع به بانک صادرکننده یا مشاوره دهنده اطلاع می‌دهد که مطالبات یا مطالبات ذرات خود را تحت عنوان اعتبار اسنادی واگذار شد و از بانک می خواهد که به گیرنده (شخص ثالث) توصیه کند که assignment را پذیرفته است.

اعتبار assignment به تایید بانک وابسته نیست. در مقابل، انتقال مستلزم موافقت نامزدها است. assignment صرف نظر از قابل انتقال بودن اعتبار اسنادی امکان پذیر است.

Attachment

طی روند قانونی توقیف اموال قبل از صدور حکم برای تضمین پرداخت خسارت در صورت صدور حکم. طرفی که به دلیل نقض قرارداد از خسارت وارده شکایت می کند. برای مثال، ممکن است درخواست کند که دادگاه حکمی مبنی بر توقف کلیه نقل و انتقالات خاص صادر کند. اموال متعلق به طرف متخلف در انتظار حل اختلاف.

Copyright

Exhibit

International agreement

International franchising

International procurement

International sales contract

Joint venture

Letter of Intent

Limited (Ltd.)

License agreements

 NDA Non-disclosure agreement

Limited partnership

Open-end contract

Parent company

Paris Convention

Partnership

Schedule

Supply contract

Termination of contracts

Terms and Conditions

Advance payment

پرداخت یا پرداخت جزئی به تامین کننده قبل از اینکه کالا یا خدمات تحویل داده شده باشد. پیش پرداخت ممکن است برای مذاکره در مورد قیمت کاهش یافته یا برای هزینه های تامین اولیه استفاده شود.

Application

در اعتبار اسنادی، دستورالعمل های متقاضی به بانک صادرکننده برای باز کردن آن.

Bank draft

دستور پرداخت از بانک، مشابه چک صندوقدار. پیش نویس بانک نقدی محسوب می شود و بدون پرداخت قابل برگشت نیست.

Beneficiary

1. در زمینه اعتبار اسنادی، به طور کلی صادرکننده (فروشنده); شخصی که در اعتبار اسنادی که توسط متقاضی (واردکننده یا خریدار) افتتاح می شود ذینفع است.

2. در ضمانت/زمینه اوراق قرضه، کسی که پرداخت تحت اوراق قرضه باید مشخص شود اسناد یا موارد احتمالی تولید شود.

3. در سیستم‌های پرداخت، طرفی که وجوه از طریق اعتبار یک حساب به او تخصیص میابد.

Bill of exchange

دستور کتبی بدون قید و شرط با امضای صادرکننده چک که می‌تواند خریدار باشد، و خطاب به شخص دیگری که معمولاً بانک است. در این دستور، فرد صادرکننده به بانک سفارش می‌دهد که در زمان تقاضا یا در زمان مشخص شده، مبلغ مشخصی به شخص دیگری که حامل دستور (چک) است پرداخت کند. رایج‌ترین انواع bill of exchange عبارتند از:
• پیش نویسی که در آن فرد صادرکننده دستور – خریدار – به گیرنده دستور می دهد تا مبلغ معینی را به شخص نامبرده در دستور بپردازد. این نوع bill of exchange معمولا در در ازای دریافت کالا یا خدمات صادر می‌شوند و در زمان تحویل به بانک یا در تاریخ مشخص یا در بازه‌های 30، 60، 90، … روزه قابل پرداخت هستند.
• سفته ای که در آن صادرکننده تعهد می کند مبلغ معینی را بپردازد.

Cash in advance

Cash on delivery

Cash with order

Clean draft

Commercial risk

Confirmed letter of credit

Draft

Due diligence

Exchange rate

Issue date

Letter of credit

Negotiation

Option

Payer

Payment in advance

Payment terms

SWIFT

Validity

Third-party beneficiary

Trademark

اصطلاحات تخصصی امور گمرکی

Import restrictions

Export clearance

Harmonized System

HS 6-digit

Import clearance

Import duty

Import license

Most Favoured Nation treatment

Non-tariff barriers

Rules of origin

Sanitary measures

Tariff

Trade barriers

VAT

Ad valorem duty

Certificate of Origin

Clearance

Commercial value

Customs

Customs area

Customs area

Customs bonded warehouse

Customs duty

Customs invoice

Customs valuation

Drawback

Dumping

Duty paid

اصطلاحات تخصصی حمل و نقل

FIFO First in, first out

FILO First in, last out

FOB Free on Board

Forwarder

Freight

Freight forwarder

Gross weight

Groupage

House bill of lading

IATA International Air Transport Association

Incoterms

LCL

Loading

Manifest

Marine bill of Lading B/L

Net weight

Notify party

On-board B/L

Pallet

Palletizing

Partial shipment

Place of delivery

Port of entry

Port of exit

Port of loading

Prepaid

Pre-shipment inspection

Received for shipment

Shipment

Shipment date

Shipping documents

Storage demurrage

Straight B/L

Stuffing

THC Terminal Handling Charges

Trade documents

Transshipment

Warehouse receipt

Air freight

Air freight forwarder

Air waybill

Bulk cargo

Cabotage

Cargo

Carrier

Cartage

CFR Cost and Freight

CFS Container Freight Station

CIF Cost, Insurance and Freight

CIP Carriage and Insurance Paid to

Compact palletization

Consignee

Container

Container manifest

Container number

Container terminal

Container vessel

Container yard

Country of departure

Country of destination

Country of origin

CPT Carriage Paid to

Cut-off time

DAP Delivered at Place

DDP Delivered Duty
Paid

Delivery

Delivery lead time

Demurrage

Demurrage

Destination delivery charge

Discharge

Door-to-door

ETA Estimated time of arrival

ETD Estimated time of departure

EURO-pallet

EXW Ex Works

FCA Free Carrier

اصطلاحات تخصصی اسناد تجاری

Halal certificate

Kosher certificate

Negotiable bill of lading B/L

Non-negotiable B/L

Order

Order bill of lading

Original documents

Packing list

Pre-shipment inspection

Proforma invoice

Purchase order

Waybill

Acknowledgement

Air waybill

Bill of lading B/L

Cargo insurance certificate

Cargo manifest

Certificate of inspection

Certificate of manufacture

Certificate of Origin

Certificate of radioactivity

Clean bill of lading

CMR Transport document

Commercial invoice

Commercial invoice

اصطلاحات تخصصی بازاریابی

Request for quotation

Sales agent

Sales representative

Sample

Supplier

Supplier lead time

Technical specifications

Terms of sale

Territory

Trade fair

Trademark

Trade name

Trade promotion  organizations

Trading company

Transfer pricing

Agenda

Agent

Business culture

Buying agent

Commission

Deadline

Distributor

Exclusive distribution

Export business plan

Export management company

Export manager

Net price

Net profit

Purchasing agent

Quotation

Representative office

راهنمای شروع صادرات

whatsapp